Currently browsing category

Crossfitboxar

barbell-375482_1280

Crossfitboxar i Stockholm

Crossfit som träningsform är något som har blivit allt mer populärt nu på senare tid. Själva träningsformen i sig går ut på att man använder så naturliga rörelser som möjligt samtidigt som man varierar dessa i styrka och intensitet. Detta innebär att man försöker efterlikna de rörelser som människan ursprungligen …

gym-521476_1280

Crossfitboxar i Malmö

Crossfit är en väldigt annorlunda sport eftersom att den är så pass varierad. Själva grundtanken med just crossfit är att man på …

mobility-603558_1280

Crossfitboxar i Göteborg

Crossfit är en relativt ny träningsform som på senare tid har tagit fart ordentligt. Träningsformen i sig är i grund och botten …